HORE

Stanovisko Konzília

Uverejnené dňa 24.11.2020

Stanovisko Konzília odborníkov k ďalšiemu testovaniu Ag testami na Slovensku

Testovanie antigénovým (Ag) testami s následnou izoláciu pozitívnych a ich kontaktov považujeme za jednu z kľúčových aktivít v boji s pandémiou. Zachytenie viac ako 38 tisíc pozitívnych počas celoplošného testovania v dňoch 31. 10. a 1.11. 2020 bolo jednoznačne veľkým úspechom. Poukazuje to na potenciál využitia antigénových testov ako jedného z nástrojov na zastavenie šírenia nákazy SARS-CoV-2. Konzílium odborníkov neodporúča ďalšie kolá celoplošného testovania najmä preto, že odčerpá energiu už teraz vyčerpaným zdravotníckym pracovníkom. Namiesto toho odporúčame:

Efektívnejšie využiť antigénové testy na cielené a pravidelné testovanie rizikových skupínako sú: obyvatelia obcí s vysokou incidenciou, učitelia a starší žiaci na školách, pacienti a personál v nemocniciach, v zaradeniach sociálnych služieb, pracovníci kritickej infraštruktúry nevyhnutnej pre chod štátu, ako je energetika, doprava, potravinárske firmy, obchody, pošty, banky, armáda, policajný zbor, hasiči, ďalej zamestnanci veľkých firiem (ako napr. VSŽ Košice, KIA motors, Volkswagen a pod.) a osoby žijúce v uzatvorených komunitách a v skupinách s rizikovou mobilitou (napr. pred pohrebmi v MRK, ktoré sú spojené s príchodom osôb zo zahraničia).

Pripraviť stratégiu komunikáciezameranú na pochopenie významu testovania cieľovými skupinami obyvateľstva pre zvýšenie efektu testovania a zároveň zabezpečiť jej realizáciu.

Komunikovať jasný cieľ antigénového testovania: Vyhľadanie a následná izolácia pozitívnych osôb. Potvrdenie negativity nie je „priepustka k slobode“. Aj negatívny človek sa má naďalej správať zodpovedne, obmedziť sociálne kontakty, nosiť prekrytie úst a nosa, chrániť rizikové osoby v spoločnosti.

Dobrovoľné testovaniea to najmä pre zabezpečenie akceptácie zo strany populácie a jeho udržateľnosť. Represia osôb, ktoré sa testovania nezúčastnia, môže vyvolať vlnu nevôle k testovaniu a k ďalším protiepidemickým opatreniam vrátane očkovania. Dobrovoľné plošné testovanie vo vybraných obciach v dňoch 21. a 22. 11. 2020 sa ukázalo ako efektívne, pretože napriek nižšej účasti sa zistila takmer 2% pozitivita testovaných osôb.

Využívať mobilné odberové miesta pre Ag testy na dobrovoľné, dostupné a bezplatné testovanie,ktoré sa za krátky čas overilo praxou. Z osôb vyšetrených na týchto miestach bolo 3- 5% pozitívnych, čo potvrdzuje, že obyvateľstvo sa správa zodpovedne a uvedomuje si nebezpečenstvo infekcie. Pri takomto záchyte je možné hodnotiť Ag testovanie ako účinné a ekonomicky efektívne.

Sme presvedčení, že stratégia cieleného testovania spolu s ďalšími opatreniami vrátane očkovania budú účinným prostriedkom na obmedzenie šírenia nákazy a pomôžu k postupnému uvoľňovaniu života a ekonomiky na Slovensku.

Členovia Konzília odborníkov: 

  1. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiológ, RÚVZ Banská Bystrica 
  2. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH – epidemiológ, JLF UK, Hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu
  3. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. -infektológ, UNLP a LFUPJŠ, prezident Slovenskejspoločnosti infektológov 
  4. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – epidemiológ, vedúca Katedry epidemiológie FVZ, SZU, prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS
  5. MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektológ, KIGM LF UK 
  6. MUDr. Elena Prokopová – pediater, Hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast 
  7. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, RÚVZ Trenčín, hlavná odborníčka Hlavného hygienika SR pre epidemiológiu 
  8. prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO 

V Bratislave, 24.11. 2020

 

Získajte plný prístup ku všetkým článkom, komentárom, videám a privátnemu obsahu tejto stránky.
Získať prístup

Skúška

Toto nie je o zmierení ani upokojení situácie. To sú iba slová.

18. mája 2024
Fakty a argumenty

O Slovensku

O Slovensku.

16. mája 2024
Fakty a argumenty

Za čiarou

Slovensko je po postrelení premiéra iné, ako bolo.

15. mája 2024
Fakty a argumenty

Týždeň v skratke

Ďalší výrazný signál.

13. mája 2024
Kaviareň

Staňte sa fanúšikom a zdieľajte


Facebook Juraja Hrabka Twitter Juraja Hrabka Linkedin Juraja Hrabka Google+ Juraja Hrabka Napíšte mi